Επιχείρηση

Amoodi

Amoodi

Amoodi   Αρχιτεκτονική μελέτη: Nine Design, έτος 2021

Παίξε-Γέλασε

Παίξε-Γέλασε

Παίξε-Γέλασε Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Αρχιτεκτονική μελέτη: ENTOPOS Architects, έτος 2020

Cafe Piazza

Cafe Piazza

Cafe Piazza  Αρχιτεκτονική διακόσμηση:  Nine Design, έτος 2020

Baja Mar

Baja Mar

Baja Mar  Αρχιτεκτονική μελέτη: Nine Design, έτος 2019

Lambros Maris Jewelry Blue Palace

Lambros Maris Jewelry Blue Palace

Lambros Maris Jewelry Blue Palace, A Luxury Collection Resort and Spa  Αρχιτεκτονική μελέτη: M. Γιανναδάκης, έτος 2018

Achinos Restaurant

Achinos Restaurant

Achinos Restaurant  Αρχιτεκτονική διακόσμηση: Zαχαριά Ντέπη, έτος 2017

Des Handmade Art Jewelry

Des Handmade Art Jewelry

Des Handmade Art Jewelry  Αρχιτεκτονική διακόσμηση: P. Iωσηφέλης, έτος 2016

Hair Salon M-Art

Hair Salon M-Art

Hair Salon M-Art  Αρχιτεκτονική μελέτη: M. Γιανναδάκης, Μ. Μεσσαρίτης, έτος 2012.