Εξοχική κατοικία – Άγιος Νικόλαος Κρήτης 

Αρχιτεκτονική μελέτη: Εμμ. Αβραμάκης, Π. Ιωσηφέλης, Μ. Γιανναδάκης, έτος 2013