Κεντρικό κατάστημα κοσμημάτων Lambros Maris 

Αρχιτεκτονική μελέτη: M. Γιανναδάκης, Στ. Βλαχιώτης, έτος 2015