Μinos Beach Art Hotel – Seaside Bungalows 

Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου: Μαρία Σούλιου
Επίβλεψη: Ισιδώρα Γιακουμή, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, έτος 2019