Μinos Beach Art Hotel – Κεντρικό κτίριο 

Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου: Μαρία Σούλιου
Aρχιτεκτονική τοπίου: Karolos Chanikian
Επίβλεψη: Ισιδώρα Γιακουμή, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, έτος 2019