Ιδιωτική κατοικία – Χαυγάς Ελούντας

Αρχιτεκτονική μελέτη: Ευάγγελος Στυλιανίδης,  3SK Stylianidis Architects, έτος 2014