Ιδιωτική κατοικία – Άγιος Νικόλαος 

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γεώργιος Αλεξανδράκης, έτος 2009